They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Niemożliwe stało się możliwe!!Nowy wierszyk:P:P

Temat: Newsletter DŚ 1
Bielawa pięknieje - remonty elewacji
Nowe elewacje budynków komunalnych


Około 123 tysięcy złotych przeznaczył do 30 czerwca Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych na remonty elewacji w zasobach mieszkaniowych. Za tę kwotę
wykonano tynki na budynkach przy ulicy Dzierżoniowskiej od numeru 22 do 25 oraz
na Wolności 51 i Waryńskiego 4 i 24. Nowy tynk położono również m.in. na
budynkach przy ulicy Nowobielawskiej 8, Wolności 50 i Wiejskiej 34.

Wartość prac, jakie prowadzi MZBM, z pewnością wzrośnie, gdyż obecnie trwają
remonty elewacji na budynkach przy ulicy Dzierżoniowskiej 26, Wolności 142 i
Sienkiewicza 6. Ponadto, już wkrótce budynek przy ulicy Wysokiej 3 będzie
ocieplony i zostanie na nim położony tynk. Podobne pracę są prowadzone na
budynku przy ulicy Wysokiej 4. Do wykonania pozostały prace remontowe na
budynkach przy ulicy Piastowskiej 26, Wolności 18, Westerplatte 12, Wolności
49, Piastowskiej 20 i 21 oraz Bohaterów Getta od numeru 41 do 43. Ogólny koszt
remontów elewacji sięgnie w tym roku około 500 tys. złotych.

Ł.Masyk - bielawa.pl

Fotki: wiadomosci.um.bielawa.pl/wb-pic/elewacje.jpg

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,550,27003096,27003096,Newsletter_DS_1.htmlTemat: Newsletter DŚ 1
Inwestycje miejskie w Bielawie
O inwestycjach w Bielawie, tych zakończonych i trwających - rozmowa z
burmistrzem RYSZARDEM DŹWINIELEM


W OSTATNIM CZASIE ZAKOŃCZYŁA SIĘ W BIELAWIE REALIZACJA KILKU INWESTYCJI, KTÓRE
PRZYNIOSŁY MIASTU BARDZO WIDOCZNE EFEKTY. MAM TUTAJ NA MYŚLI PRZEDE WSZYSTKIM
MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH ORAZ REMONTY JAKIE PRZEPROWADZIŁ MIEJSKI ZARZĄD
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

To prawda, jestem usatysfakcjonowany, że udało nam się w przeciągu kilku
miesięcy zrealizować wiele ważnych dla miasta zadań. 16 lipca oddaliśmy do
użytku przebudowane skrzyżowanie ulic Wodnej, Piławskiej i Dzierżoniowskiej.
Miejsce to wymagało modernizacji, gdyż właśnie tutaj rozpoczynać się będzie
drugi etap bielawskiej obwodnicy. Jednocześnie surowiec otrzymany w wyniku
sfrezowania tej nawierzchni, a także ulicy Sikorskiego, został użyty do
uzupełnienia ubytków i zniwelowania nierówności na drogach gruntowych. Widoczne
efekty w Bielawie przyniosły również moim zdaniem remonty, jakie na zasobach
mieszkaniowych wykonał MZBM. Mam tutaj na myśli nowe elewacje, remonty dachów,
wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych oraz modernizację sieci
wodnokanalizacyjnej i gazowej.

DZIĘKI PANA STARANIOM, JAKO BURMISTRZA BIELAWY, UDAŁO SIĘ RÓWNIEŻ NAKŁONIĆ
DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH WE WROCŁAWIU DO REMONTU ULICY
PIASTOWSKIEJ.

Należy pamiętać, że ulica Piastowska nie jest drogą gminną, lecz wojewódzką i w
związku z tym jakiekolwiek prace nie może przeprowadzać na niej miasto, a
właśnie DZDW. Dlatego od dłuższego czasu starałem się wpłynąć na Dolnośląski
Zarząd Dróg Wojewódzkich, by przeprowadził na tej ruchliwej ulicy gruntowny
remont. Udało się i od połowy lipca kierowcy mogą korzystać z szerokiej i
bezpiecznej drogi. Na razie została ona przebudowana na odcinku od ulicy
Sienkiewicza do Strażackiej, ale będę czynił starania, by w przyszłości remont
objął pozostałą część ulicy Piastowskiej oraz ulicę Żeromskiego.

CORAZ BARDZIEJ ZAAWANSOWANE WYDAJĄ SIĘ BYĆ PRACE NAD DRUGIM ETAPEM BIELAWSKIEJ
OBWODNICY.

Realizacja największej inwestycji w historii miasta podąża w dobrym kierunku i
wszystko wygląda na to, że wykonawca dotrzyma zapowiedzianego terminu
ukończenia budowy, który ma nastąpić 30 listopada 2005r. W obwodnicy upatruję
szansy na rozwój miasta i przyciągnięcie do niego nowych inwestorów z zewnątrz,
dlatego im szybciej ona powstanie, tym lepiej dla Bielawy i nas jako
mieszkańców. W przyszłości, miasto będzie się ubiegać o środki unijne na
uzbrojenie działek leżących wewnątrz obwodnicy we wszelkie media, aby teren dla
potencjalnych inwestorów był atrakcyjniejszy.

ZNACZNE ŚRODKI FINANSOWE ZOSTAŁY RÓWNIEŻ PRZEZNACZONE NA POLEPSZENIE WARUNKÓW
PANUJĄCYCH W BUDYNKACH BIELAWSKIEJ OŚWIATY.

Co roku w okresie wakacyjnym staramy się, aby uczniowie wracający do swych
obowiązków szkolnych we wrześniu, zauważyli pozytywną zmianę w wyglądzie swoich
placówek. W trakcie tegorocznych wakacji przeprowadzimy remonty na łączną kwotę
około 600 tys. złotych. Prace obejmują miejskie szkoły i przedszkola, a ich
zakres jest bardzo szeroki. Wszystko po to, by przedszkolaki i uczniowie czuli
się w nich bezpieczniej i bardziej komfortowo. Mogę powiedzieć, że dzięki
naszym systematycznym działaniom, standard tych budynków jest coraz wyższy.

KOLEJNY KROK W ROZWOJU POCZYNIŁO TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W
BIELAWIE, KTÓRE ROZPOCZĘŁO BUDOWĘ DWÓCH NOWYCH BUDYNKÓW PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO.

Cieszę się, że zainteresowanie ofertą TBS-u wśród mieszkańców miasta jest nadal
wysokie. Po tym, jak budynki tego typu powstały przy ulicy Grota Roweckiego i
Hempla, do bielawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ciągle napływały
kolejne podania o mieszkania. Należało więc odpowiedzieć na zapotrzebowanie i
budować następne bloki, które tym razem zostały umiejscowione przy ulicy
Żeromskiego. Jest to dobra oferta dla rodzin i osób indywidualnych, które
poszukują nowego, ale niezbyt drogiego mieszkania. Myślę, że jeśli sytuacja się
nie zmieni, oferta TBS-u będzie ponawiana w latach następnych.

Rozmawiał Łukasz Masyk - bielawa.plŹródło: forum.gazeta.pl/forum/w,550,27003096,27003096,Newsletter_DS_1.html